IPA 2009

Info o projektu


PRIJEDLOZI ZA AKCIJU: na što upućuju rezultati projekta


Brošura "MULTIETNIČNOST, POVRATAK, RAZVOJ"


Aktulna pitanja manjinske politike u hrvatskom drustvu

ULAZAK U EU DOPRINIJETI ĆE BOLJEM OSTVARIVANJU MANJINSKIH PRAVA

HRVATSKA PREUZELA PREDSJEDANJE MEĐUNARODNOM INICIJATIVOM DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.

Poruke Europske komisije: ZAPOŠLJAVATI PRIPADNIKE MANJINA, JAČATI DUH TOLERANCIJE, BORITI SE PROTIV DISKRIMINACIJE I RAZVIJATI UVIJETE ZA ODRŽIVI POVRATAK IZBJEGLICA

Ocjena Savjeta za nacionalne manjine o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2011. godini * OSTVARUJE SE NAPREDAK ALI I STALNO SUOČAVA S TVRDOKORNIM PROBLEMIMA KOJI TRAJU GODINAMA

VAŽNOST REGISTRACIJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Intervju s predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandrom Tolnauerom VLADA NEĆE FINANCIJSKE TEŠKOĆE RJEŠAVATI NA ŠTETU MANJINA

U DRŽAVNOJ UPRAVI ZAPOSLENO SAMO 3,41 POSTO PRIPADNIKA MANJINA


Edukativni seminar: SOCIO-KULTURNE I POLITIČKE PRETPOSTAVKE DALJNJEG RAZVOJA PRAVA NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOM DRUŠTVU ZADAR 08. -10. studeni 2012.

Edukativni seminar: ULOGA NACIONALNIH MANJINA U POTICANJU I RAZVOJU PREKOGRANIČNE SURADNJE I REGIONALNE STABILIZACIJE ILOK-VUKOVAR 27. - 29. rujna 2012. Hotel "Dunav " - ILOK Zajedničko vijeće općina – VUKOVAR


2. Edukativni seminar: ULOGA MANJINSKE SAMOUPRAVE U RAZVOJU LOKALNIH ZAJEDNICA Topusko 24. - 26. svibnja 2012. – Hotel "TOPLICA"


1. edukativni seminar " Razvojni potencijali povratničkih i multietničkih sredina " - Gospić 8.-10. ožujka 2012.


6. broj biltena MULTIETNIČNOST I RAZVOJ


5.broj biltena MULTIETNIČNOST I RAZVOJ


4.broj biltena MULTIETNIČNOST I RAZVOJ


3.broj biltena MULTIETNIČNOST I RAZVOJ


2.broj biltena MULTIETNIČNOST I RAZVOJ, Izazovi diskriminacije i kultura tolerancije u hrvatskom društvu.


1. broj biltena MULTIETNIČNOST I RAZVOJ


12. emisija: "MULTIETNIČNOST, POVRATAK, RAZVOJ"

11. emisija: "Manjinska samouprava u funkciji ostvarivanje manjinskih prava i lokanog razvoja"

10. emisija: "Povratak, socijalna integracija i stambeno zbrinjavanje kao regionalni problem"

9. emisija: "Procesi socijalne inetgracije doseljenika i povratnika"

8. emisija: "Pristupi i modeli ostvarivanja manjinske politike u RH"

7. emisija: "Potencijali nacionalnih manjina u razvoju prekogranične i euroregionalne suradnje"

6. emisija: "Socijalni , gospodarski i politički resursi razvoja povratničkih sredina na područjima posebne državne skrbi"

5. emisija: "Problemi diskriminacije i tolerancije u hrvatskom društvu"

4. emisija: "Socijalna rekonstrukcija multietničkih i povratničkih sredina"

3. emisija: "Obrazovanje i razvoj multietničkog društva"

2. emisija: "Mogućnosti i zapreke u ostvarivanju povratničkih prava"

1. emisija: "Održiv i otvoren povratak - istraživanje UNHCRa u RH"