KONZORCIJ
U Sarajevu su 10.studenoga. 2005. INSTITUT STINE (Split , Hrvatska) MEDIJSKE INICIJATIVE (Sarajevo , Bosna i Hercegovina) i NOVOSADSKA NOVINARSKA ŠKOLA (Novi Sad , Srbija i Crna Gora) osnovali

KONZORCIJ NEVLADINIH MEDIJSKIH ORGANIZACIJA
sa imenom

NOVE MEDIJSKE INICIJATIVE

Konzorcij će dugoročno raditi na unapređivanju i razvoju medijske situacije u tri zemlje i regiji jugoiostočne Evrope sa ciljem da u društvima u tranziciji i postkonfliktnim društvima podstakne i razvije nove medijske mogućnosti za educiranje šire javnosti o vrijednostima civilnog društva , razvoju demokratskih odnosa i institucija , promociji kulture mira, tolerancije, multikulturalnosti, dobrosusjedskih odnosa te usklađenog socijalnog i ekonomskog razvoja na putu za evropske integracije.

  Programska deklaracija konzorcija