INSTITUT SAVEZA ZA TRANZICIJSKA ISTRAŽIVANJA I NACIONALNU EDUKACIJU
Šetalište Bačvice 10, 21000 SPLIT - Croatia
Tel/fax: +385 21 321 421, 488 945, 488 936
E-mail: stina@zamir.net & stina@st.htnet.hr Internet: www.stina.hr

REGIONALNA MEDIJSKA MREŽA ZA PROMOCIJU EUROPSKIH INTEGRACIJA PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA – IPA PROGRAM

Nositelj projekta : Institut STINE, Split, Hrvatska Partneri: Medijske inicijative, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Centar za istraživanje etniciteta, Beograd, Srbija
Glavni cilj projekta :

Glavni cilj projekta jest stvaranje regionalnog medijskog networka i osposobljavanje lokalnih medija (njihovih urednika i novinara) za promicanje značaja i vrijednosti europskih integracija za zemlje u regiji (BiH, Hrvatska i Srbija), te ulogu koju u tom kontekstu ima njihova međusobna (regionalna) suradnja i razvijanje dobrosusjedskih odnosa kao važnih principa europske integracijske politike.

Aktivnosti :

Projekt će biti implementiran kroz sljedeće aktivnosti:

  • Stvaranje regionalne medijske mreže
  • Regionalni edukativni seminari za urednike i novinare lokalnih medija
  • Produkcija zajedničkih radio emisija na lokalnim stanicama
  • Izrada priručnika za permanentno osposobljavanje urednika i novinara

U implementaciji projekta je uključeno po 10 lokalnih radijskih stanice iz svake od država koje su involivirane u ovaj projekt (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija), odnosno ukupno 30 lokalnih radijskih stanica u regiji. Te radijske stanice predstavljaju regionalni medijski network i na njima se emitiraju zajedničke informativno-edukativne radijske emisije o eu - integracijama Učimo za Europu. Proizvodi se ukupno 12 zajedničkih radijskih emisija (po jedna mjesečno) koje se emitiraju na svim radio stanicama koje sudjeluju u projektu što znači da će ukupno biti producirano 360 emisija . Ove se emisije mogu emitirati samostalno ili pak kao osnova (jezgra) za kontaktne radijske emisije u koje će se moći uključiti i slušatelji sa svojim pitanjima i komentarima . Nositelji produkcije zajedničkih radio emisija su partnerske organizacije u projektu (Institut STINE, Medijske inicijative i Centar za istraživanje etniciteta) uz pomoć urednika i novinara u radio stanicama koje su uključene u projekt.

Svaki od partnera u ovom projektu pripremit će i organizirati po jedan seminar usmjeren na ključne teme EU-integracija i regionalne suradnje .

Urednici i novinari u angažiranim radijskim stanicama sudjelovat će na edukativnim seminarima (workshopovima). Na svakom seminaru sudjelovati će po 20 novinara i urednika iz lokalnih medija iz sve tri zemlje. Ukupno će ovim edukativnim seminarima biti obuhvaćeno 60 novinara i urednika lokalnih medija.

Na osnovu predavanja na seminarima biti će editiran i tiskan handbook – priručnik "Medijski pristupi u promociji EU inegracija" o medijskom tretiranju pitanja europskih integracija. Priručnik će biti distribuiran lokalnim medijima, novinarima i urednicima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, te Srbiji, ali i brojnim NGOima i drugim zainteresiranim institucijama. Priručnik će služiti za trajnu edukaciju, u prvom redu mladih novinara koji će se baviti problematikom EU integracija i regionalnom suradnjom.

Realizacija ovog projekta u prvom redu treba doprinijeti stvaranju jedne snažnije medijske infrastrukture (mreže lokalnih radio stanica) koja će biti značajna medijska baza za promociju ideja europskih integracija te promicanje značaja regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa među zemljama regije. Također i tiskanje priručnika omogućiti će kontinuirano i dugoročno osposobljavanje i drugih zainteresiranih urednika i novinara koji trenutno neće biti direktno uključeni u ovaj edukativni projekt . Medijska kampanja koja će se realizirati kroz ovaj projekt nesumnjivo će doprinijeti jačanju javne svijesti I podrške eu-integracijama, neophodnim društvenim reformama te uopće boljem informiranju građana o EU.

Očekivani rezultati projekta:
  • stvaranje suradničke mreže lokalnih radio stanica u zemljama regije - osposobljavanje medija ( urednika i novinara ) za informiranje I educiranje građana o eu-integracijskim procesima
  • zajednička produkcija programa i emsija lokalnih radio stanica u zemljama regije o EU - integracijama i značaju regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa
  • jačanje javne svijesti o prednostima priključenja EU - jačanje javne podrške neophodnim društvenim reformama na putu u EU - bolje informiranje građana o Europskoj uniji

Download

EDUKATIVNI SEMINARI:

EU INTEGRACIJE I REGIONALNA GOSPODARSKA SURADNJA Vukovar, hotel DUNAV, 2- 4 . 4. 2009.

Program

Prezentacije

Ivanovic
Gjenero
Kanizaj
Lajos
Otocan
Singer
Samardzija