Projekt


Neprofitni medijski projekt MANJINSKI RADIO FORUM

Projekt se realizira uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Ciljevi projekta :

 • Informiranje i educiranju javnosti o značaju ostvarivanja prava nacionalnih manjina za ukupnu demokratizaciju društva i kvalitetniji razvoj multietničkih zajednica
 • jačanje javne svijesti da kultura tolerancije , uvažavanja različitosti , harmonizacija etničkih odnosa , suradnja većinskog i manjinskog stanovništva jača socijalni kapital (multietničkih ) lokalnih zajednica
 • senzibiliziranje šire javnosti za potrebe i probleme nacionalnih manjina
 • osnaživanje manjinskih zajednica i njihovo aktivnije uključivanje u javni život
 • doprinos uvjetima kvalitetnijeg i perspektivnijeg razvoja multietničkih ( i povratničkih ) sredina
 • prihvaćanje europskih vrijednosti i standarda i olakšavanje procesa eu-integracije
 • doprinos osposobljavanju lokalnih medija ( novinara i urednika ) za samostalnu produkciju emisija i programa koji će promovirati kulturu tolerancije kao važnog čimbenika za razvoj svake zajednice

Aktivnosti projekta :

 • edukativno-informativne radio emisije na lokalnim radio stanicama po čitavoj Hrvatskoj.
 • web stranica projekta
 • suradnička mreža s drugim udrugama koje realiziraju projekte sličnog tematskog sadržaja

Produkcija edukativno informativnih emisija organizirati će se na 15 lokalnih radio stanica na čitavom području Hrvatske . Emisije će se emitirati mjesečno u razdoblju siječanj 2012 - prosinac 2012 .

U svakoj emisiji gostovati će različiti eksperti, predstavnici manjinskih udruga i manjinske samouprave , predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici NVO itd.

U emisijama će također biti prezentirani i primjeri dobre prakse kroz koji bi se govorilo o različitim projektima kojima manjinske zajednice doprinose razvoju svojih lokalnih sredina .

Teme koje će se obraditi kroz realizaciju projekta :

 • socijalni i gospodarski resursi multietničkih zajednica
 • manjine kao socijalni kapital lokalnih zajednica
 • obrazovanje u multietničkim zajednicama
 • uspostava i razvoj postkonfliktne komunikacije
 • multietničko kulturno i povijesno nasljeđe kao razvojni potencijali
 • uvjeti održivog razvoja povratničkih sredina
 • međusektorska suradnja i razvoj ( modeli suradnje medija , civilnog sektora , poduzetništva i lokalnih vlasti )
 • prekogranična suradnja lokalnih zajednica u regiji i korištenje EU fondova
 • manjinski doprinosi prekograničnoj suradnji
 • javno zagovaranje (i lobiranje) manjinskih potreba i interesa u funkciji razvoja lokalnih zajednica
 • komunikacija manjinskih vijeća s lokalnom samoupravom i lokalnim vlastima
 • metode i pristupi senzibiliziranja javnosti za pitanja manjina
 • manjine u političkom životu lokalnih zajednica

Radio stanice uključene u projekt

U projekt su kao partneri uključene sljedeće lokalne radio stanice: Radio Dunav, (Vukovar), Radio Brod (Slavonski Brod), Radio Bljesak (Okučani), Pitomi radio (Pitomača), Radio Sisak, Radio Nova Gradiška, Radio Biograd, Radio Šibenik, Radio Daruvar, Radio Gospić, Radio Labin , Radio KL Eurodom (Split), Radio Drniš , Radio Našice , Radio Novska.


12. radio emisija "Multietničnost, tolerancija, razvoj"

11. radio emisija "Političke i sociokulturne pretpostavke daljnjeg razvoja manjinskih prava u hrvatskom društvu"

10. radio emisija "Desetljeće za uključivanje Roma - programi društvene integracije romske nacionalne manjine"

9. radio emisija "Multietničnost i tolerancija kao faktori razvoja regionalne suradnje"

8. radio emisija "Manjine u hrvatskom javnom životu - ostvarivanje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina"

7. radio emisija "NACIONALNE MANJINE KAO ČINILAC PREKOGRANIČNE I REGIONALNE SURADNJE"

6. radio emisija "Socijalni i politički potencijali povratničkih multietničkih sredina"

5. radio emisija "Izazovi diskriminacije i kultura tolerancije u hrvatskom društvu"

4. radio emisija "Nove obrazovne inicijative u funkciji jačanja multietničkog društva"

3. radio emisija "Nacionalne manjine kao socijalni kapital"

2. radio emisija "Kako manjinska prava i manjinska politika mogu biti u interesu i manjine i većine"

1. radio emsija "Nacionalne manjine i ulazak Hrvatske u EU"


PROMICANJE INTEGRACIJE I KOHEZIJE U MULTIETNIČKIM DEUŠTVIMA

Intervju s Vesnom Teršelić , predsjednicom udruge: "DOCUMENTA PRIZNAVANJE SVIH ŽRTAVA UVJET JE NORMALIZACIJE I POMIRENJA"

Intrevju s dr. sc. Snježanom Koren, višim predavačem na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, o poučavanju nedavne prošlosti u procesu pomirenja: MLADE TREBA OSPOSOBLJAVATI DA SE MOGU KRITIČKI NOSITI S RAZLIČITIM "POVIJESNIM ISTINAMA"

0

Silvio Forza, direktor izdavačke kuće talijanske nacionalne manjine "EDIT ": "BEZ STVARNOG UPOZNAVANJA NEMA NI STVARNOG SUŽIVOTA "

Intervju sa Sinišom Tatalovićem, profesorom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i savjetnikom Predsjednika RH za unutarnju politiku

NACIONALNE MANJINE KAO ČINILAC PREKOGRANIČNE I REGIONALNE SURADNJE, Dr. sc. Dragutin Babić

Intervju s prof.dr. sc Mitjom Žagarom, profesorom na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilista u Ljubljani, znanstvenim savjetnikom Instituta za etnicke studije te ekspertom Vijeća Europe i OESSa za pitanja nacionalnih manjina

Goran Beus Richembergh , zastupnik Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom Saboru - ZA BOLJU MANJINSKU POLITIKU VAŽNA JE ODGOVORNOST POLITIČKIH ELITA

Intervju s Ivanom Milas , predsjednicom Nansen dijalog centra iz Osijeka o novim obrazovnim inicijativama koje doprinose prevladavanju ratnih trauma i jačanju multietničkog društva

 

Dr.sc . Berto Šalaj ( Fakultet političkih znanosti u Zagrebu ) o pojmu socijalnog kapitala i njegovom značaju za razvoj društva

 

"Izgradnja građanske političke kulture – dugoročni okvir za prihvaćanje i promicanje manjinskih prava i politika" - Antonija Petričušić, Pravni fakultet u Zagrebu

 

"Ulazak Hrvatske u EU nacionalnim manjinama donosi nove mogućnosti ali i nove izazove" - intervju s političkim analitičarom Davorom Gjenerom