Osnovan Institut STINE 2003

Agencija STINA već duže vremena razvija i implementira specifične i kod nas jedinstvene medijske projekte usmjerene na informiranje i educiranje javnosti o procesima demokratizacije tranzicijskih društva. U tom okviru kroz svoje različite servise i projekte agencija STINA tretirala je različite aspekte izgradnje civilnog društva, razvoj lokalne demokracije, zaštitu manjinskih prava i jačanje međuetničke tolerancije, medijske slobode, mogućnosti povrataka izbjeglica, osposobljavanje građana za efikasnije sudjelovanje u političkom životu itd.

U cilju daljnjeg unapređivanja i razvoja ovih specifičnih aktivnosti osnovan je i Institut STINE.

Institut STINE djelovati će kao nevladina organizacija koja će doprinositi istraživanju, promoviranju i educiranju vrijednosti civilnog društva i razvoja demokratskih institucija i odnosa, kulture mira i tolerancije, multietničnosti i multikulturalnosti, zaštite i razvoja ljudskih prava, ekološki održivog razvoja te usklađenog socijalnog i gospodarskog razvoja.

Ove ciljeve Institut će ostvarivati kroz različite djelatnosti: znanstvene i stručne skupove, tribine i predavanja, interdisciplinarna istraživanja, izdavačku aktivnost, edukacijom putem medija itd.

Institut STINE temeljit će svoje aktivnosti na sintezi velikog medijskog iskustva te aktivne ulogu u promoviranju i razvoju civilnog društva i demokratskih standarda u tranzicijskim društvima te će kroz svoje brojne projekte na kojima će se angažirati domaći i međunarodni eksperti nastojati doprinijeti punoj demokratizaciji hrvatskog društva na njegovom putu u evropske integracije.

Također Institut STINE posebno će kroz svoje projekte tretirati zajedničke regionalne probleme i doprinositi većem razumijevanju, suradnji i stabilizaciji u regiji.


Realizirani projekti Instituta STINE :

Informativno-edukativne medijske kampanje za jačanje procesa povratka
U okviru ovog projekta STINA je realizirala 13 radio emisija koji su govorili o svim relevantnim aspektima povratka kao što su obnova, sigurnosna situacija, međuetnički odnosi, odnosi naseljenika i povratnika, gospodarska situacija, povrata imovine, problemi stanarskih prava, stanje u obrazovanju itd..Emisije su obuhvatile situaciju u većem broju gradova i općina pet hrvatskih županija . Projekt je realiziran 2004. uz financijsku potporu misije OESS u Hrvatskoj.

Obnova i rekonstrukcija multietničkih sredina
Ovaj projekt realiziran je kroz informativno - edukativne radio emisije koje su emitirane na 10 lokalnih radio stanica širom Hrvatske, a čiji je cilj bio doprinijeti uspostavi međuetničkog povjerenja i socijalnoj rekonstrukciji multietničkih sredina u kojima su ratom narušeni etnički i socijalni odnosi. Projekt je realiziran 2006/2007 g. uz financijsku potporu veleposlanstva SAD u Hrvatskoj.

Jačanje javne svijesti o značaju uspješnog povratka kao činioca stabilizacije i razvoja lokalnih zajednica
U okviru ovog projekta realizirano je šest radijskih emisija čiji je cilj bio informirati širu javnost o značaju i pozitivnom utjecaju koji povratak i harmonizacija međuetničkih odnosa u postkonflktnim područjima ima za njihov daljnji razvoj i prosperitet. Emisije su emitirane na 7 radijskih stanica na područjima koja su prošla kroz konflikte a sada su područja intenzivnog povratka. Projekt je realiziran 2006. uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Senzibiliziranje javnosti za uspješno funkcioniranje manjinske samouprave
Projekt je realiziran kroz informativno-edukativne emisije s ciljem senzibiliziranje manjinske i ukupne javnosti za održavanje izbora za manjinsku samoupravu . Producirano je ukupno 10 radio emisija koje su emitirane na 10 radio stanica po čitavoj Hrvatskoj. Projekt je realiziran 2007 g. uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Regionalni edukativni seminari za novinare koji se bave manjinama i međuetničkom tolerancijom
Projekt je realiziran kroz tri edukativna seminara koji su održani u Vukovaru, Sarajevu i Novom Sadu i na kojima je sudjelovalo po 15 novinara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekt je realiziran 2007 uz financijsku potporu King Baudouin Foundation.

Učimo za Europu - medijska kampanja za promociju europskih integracija u Hrvatskoj
Projekt se realizira kroz informativno-edukativne kontakt radio emsije na lokalnim radio stanicama te informativni elektronski bilten. U realizaciju projekta uključeno je 20-tak lokalnih radio stanica. Projekt se realizira u 2007. na nacionalnom nivou i uz podršku PHARE programa EU .

Medijska potpora ostvarivanju manjinskih prava u Hrvatskoj
Projekt je realiziran kroz informativno-edukativne emisije o manjinskoj problematici koje su emitirane na lokalnim radio stanicama na područjima s većom koncentracijom manjina . Projekt je realiziran uz potporu Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske ( Matra program ) Projekt je realiziran 2008.

Regionalni medijski network
Institut STINE ima široku regionalnu suradnju i trenutno sudjeluje u kreiranju regionalnog projekta "Nove medijske inicijative" u kojem zajedno sa svojim partnerima iz Bosne i Hercegovine (Institut Medija Plan), te Srbije (Novosadska novinarska škola) razvija institucionalnu mrežu za obrazovanje novinara za projekte javnih medijskih kampanja usmjerenih na procese stabilizacije i demokratizacije postkonfliktnih društava.