Civil Society Monitoring of the Implementation of National Roma Integration Strategies and Decade Action Plans

Institut STINE , Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara ( CZM VU) i Romsko nacionalno vijeće iz Zagreba (RNV) provode projekt " Civilnog praćenja provedbe nacionalnih strategija za integraciju Roma i planova u okviru Desetljeća za uključivanje Roma. Projekt se provodi uz potporu Tajništva Desetljeća, a osnovni cilj je izrada odgovarajućeg izvještaja za dvogodišnje razdoblje 2012. – 2013.

Zaklada tajništva Desetljeća za uključivanje Roma 2005 - 2015 organizirala je krajem studenog 2013. u Budimpešti inicijalnu radionicu za vodeće istraživače i projekt menadžere nacionalnih koalicija civilnog društva. Time je započela provedba godišnjih programa praćenja koji će rezultirati izradom alternativnih izvješća ( Shadow reports ) organizacija civilnog društva za BiH, Hrvatsku, Francusku, Njemačku, Italiju, Crnu Goru, Srbiju i Veliku Britaniju.

Izvješće za Hrvatsku pripremiti će eksperti nacionalne koalicije civilnog društva angažiranih na ovom projektu ( Institut STINE , CZMVU , RNV) i biti će objavljen do kraja godine . Izvješće će obuhvatiti aktualno stanje i probleme romske populacije u Hrvatskoj vezano za obrazovanje , zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanja te pitanja diskriminacije na svim područjima . Izvješće će uključiti analizu dostupnih podataka ali i terensko istraživanje te će dati i prijedlog preporuka za daljnje unapređivanje provedbe N acionalne strategije za integraciju Roma.


Partneri:

ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE , Zagreb ( www.romi.hr, stranice u izradi )

CENTAR ZA MIR ; PRAVNE SAVJETE I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ, Vukovar ( www.center4peace.org )Radio emisija o prezentaciji Izvješća organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma I Akcijskog plana Desetljeća u Hrvatskoj za 2012. i2013. godinu