PROJEKT ZA ZAGOVARANJE UKLJUČIVANJA ROMA

Institut STINE zajedno s partnerskim organizacijama Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara te romskom udrugom Luna iz Belog Manastira provodi projekt iz programa EU "Projekt za zagovaranje uključivanja Roma". Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt za zagovaranje uključivanja Roma, sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, usmjeren je na Rome kao jednu od najisključenijih i najdiskriminiranijih društvenih skupina u Republici Hrvatskoj. Projektom se teži doprinijeti poboljšanju općeg socio-ekonomskog položaja romske zajednice putem jačanja kapaciteta romskih organizacija civilnoga društva (OCD) i predstavnika romske zajednice za aktivno sudjelovanje u procesima praćenja i zagovaranja socijalnog uključivanja Roma. Projekt se sastoji od tri osnovne komponente: (1) Razvoj kapaciteta romskih organizacija civilnog društva (OCD) i predstavnika zajednice za praćenje i zagovaranje; (2) Praćenje i zagovaranje usmjereno na provedbu mjera za uključivanje Roma; te (3) Vidljivost tema i pitanja uključivanja Roma u Hrvatskoj.

Za provedbu komponente 3 "Vidljivost tema i pitanja uključivanja Roma u Hrvatskoj" zadužen je Institut STINE. Planirano je da se na lokalnim radio stanicama u županijama u kojima se provodi projekt organizira produkcija kontakt radio emisija kroz koje bi se široj javnosti nastojala prezentirati problematika socio-ekonomskog položaja i uključivanja Roma, istaknuti značaj rješavanja postojećih problema, kako za romsku populaciju, tako i za određenu lokalnu sredinu i širu zajednicu uopće te senzibilizirati javnost kako bi pružila potporu njihovom rješavanju.

Svojevrsni novum je u tome što ova komponenta projekta predviđa da uz lokalne novinare kao su-voditelji suautori u emisijama sudjeluju i predstavnici Roma , odnosno romske zajednice iz određene lokalne sredine.

Projekt će se realizirati u periodu 11.02. 2014 – 11.08. 2015.


"Projekt za zagovaranje uključivanja Roma" sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz program darovnice Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine, u okviru IPA IV. komponente "Razvoj ljudskih potencijala". Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Posredničko tijelo razine 2, Odjel za programe Europske unije.

Projekt je usmjeren na Rome kao jednu od najisključenijih i najdiskriminiranijih društvenih skupina u Republici Hrvatskoj. Projekt će trajati 18 mjeseci a se provodi na području 5 župnnija: Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Ukupna vrijednost projekta je 97.904,42 Eur, od čega se iz programa IPA sufinancira 85%.

Kontakt osobe:
Centar za mir - Vukovar: Milena Babić, Voditeljica projekta, mob: +385 (0)99 2730 230; tel/fax: +385 (0)32 413 317, e-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr, babic.milena@gmail.com

Institut STINE: Stojan Obradović, Koordinator (STINA), mob: +385 (0)98 423 392tel/fax: +385 (0)21 488 945, +385 (0)21 488 936, +385 (0)21 321 421, e-mail: stina@st.t-com.hr

Udruga romskog prijateljstva Luna: Silvija Bošnjak, Koordinatorica (LUNA), mob: +385 (0)99 25 38 550, e-mail: urp_luna@yahoo.com; Duško Kostić, Predsjednik udruge, mob: +385 (0)95 528 57 53, e-mail: dulekostic@yahoo.com

Strukturni fondovi: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program za razvoj ljudskih potencijala: www.ljudski-potencijali.hr

Nositelj projekta:
Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar
Fra. Antuna Tomaševića 32
32000 Vukovar, Hrvatska
Tel: +385 (0)32 413 317 ; 413 319
Fax: +385 (0)32 413 317
E-mail: centar-za-mir@vk.t-com.hr
www.center4peace.org

Predsjednica Udruge: Ankica Mikić
Voditeljica Projekta: Milena Babić
Ekspert za monitoring i zagovaranje: Branislav Tekić
Asistentica na projektu: Ivana Juričević
Voditeljica financija i knjigovodstva: Danka Katanić

Partneri:

Institut saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju – Institut STINE Šetalište Bačvice 10, 21000 Split, Hrvatska
Tel/fax: +385 (0)21 321 421, 488 945, 488 936
E-mail: stina@zamir.net & stina@st.htnet.hr
www.stina.hr

Koordinator (Institut STINE): Stojan Obradović

Udruga romskog prijateljstva ¨LUNA"
Kralja Zvonimira 66
31300 Beli Manastir, Hrvatska
Tel./fax +385 (0)31 700 173
Mob:+ 385 98 95 75 010
E-mail: urp_luna@yahoo.com

Predsjednik Udruge: Duško Kostić
Koordinator (LUNA): Silvija Bošnjak

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Strukturni fondovi: http://www.strukturnifondovi.hr/
Operativni program za razvoj ljudskih potencijala: http://www.ljudskipotencijali.hr/

Sadržaj ove web stranice i na njoj objavljenih materijala isključiva je odgovornost Instituta STINE


PRIRUČNIK ZA ROMSKE AKTIVISTE I PREDSTAVNIKE

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć - Vukovar u okviru Projekta za zagovaranje uključivanja Roma izradio je publikaciju "Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja NSUR 2013.-2020. - Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike".

Publikacija je namijenjena predstavnicima romskih organizacija civilnog društva i zajednice, ali i drugim akterima aktivnim u području provedbe mjera za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj. Izrađena je u formi kratkih informativno-instruktivnih smjernica i koristit će se za provođenje edukativnih projektnih aktivnosti usmjerenih na izgradnju i jačanje odgovarajućih znanja, vještina i sposobnosti aktivista romskih OCD-a i predstavnika Roma u ciljanim lokalnim zajednicama, ali i šire. Smjernice su zamišljene i kao pomoćni alat u njihovom budućem radu na praćenju i zagovaranju provođenja Nacionalne strategije, kao i svojevrsni podsjetnik pri izradi sveobuhvatnog izvješća i zagovaračkih dokumenata predviđenih u okviru aktivnosti ovog projekta. Smjernicama se, kao i ostalim projektnim aktivnostima, između ostalog, teži potaknuti romske aktiviste na jačanje međusobne suradnje te izgradnju primjerenih suradničkih i partnerskih odnosa s odgovarajućim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u integracijskim procesima. Konkretni, praktični učinci ove publikacije te dugoročna održivost cjelokupnog projekta ovisit će, podrazumijeva se, prije svega o zainteresiranosti i motiviranosti te upornosti, kreativnosti i umješnosti samih pripadnika i predstavnika romske zajednice.

Edukativni seminar: JAČANJE MEDIJSKE ODGOVORNOSTI U FUNKCIJI JAČANJA SOCIJALNE INTEGRACIJE ROMA

ODRŽANA RADIONICA O PRAĆENJU MJERA ZA INTEGRACIJU ROMA

ODRŽANA RADIONICA O PRAĆENJU MJERA ZA INTEGRACIJU ROMA

Dr. sc . Stjepan Malović : MEDIJI U BORBI ZA OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA – KAKO MEDIJSKI SENZIBILIZIRATI VEĆINSKU JAVNOST ZA ROMSKA PITANJA

Dr. sc. Gordana Vilović : ULOGA I MOGUĆNOSTI MEDIJA U PREVLADAVANJU DRUŠTVENIH PREDRASUDA O ROMIMA

Dr. sc Radenko Udovičić : KAKO KORISTITI MEDIJSKE KANALE ZA PROMOCIJU ROMSKIH INTERESA I POTREBA

Mr. sc. Srđan Dvornik : DIREKTNI I INDIREKTNI OBLICI DISKRIMINACIJE ROMSKE POPULACIJE I METODE ANTIDISKRIMINACIJSKE BORBE

Ljubomir Mikić : METODE I IZVORI PRIKUPLJANJA RELEVANTNIH PODATAKA O ROMSKOJ POPULACIJI I NJIHOVIM PROBLEMIMA ZA POTREBE MEDIJSKOG PREZENTIRANJA I JAVNOG LOBIRANJA


Radio emisije:

Problemi diskriminacije Roma

Jačanje uloge romskih civilnih udruga - primjeri dobre prakse

Pristupi ostvarivanju Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. –2020.

Statusna pitanja Roma u RH i njihovo rješavanje

Obrazovanje – ključni problem romske populacije


Okrugli stolovi o izvještajima o provedbi alternativnog pračenja provođenja nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020

- 03. srpnja / jula 2015. godine, Zagreb: U okviru projekta "Projekt za zagovaranje uključivanja Roma" kojeg provode Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, Institut STINE iz Splita i Udruga romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira, u Zagrebu je organiziran posljednji okrugli stol na temu "Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020". Svrha ovog okruglog stola bila je predstaviti rezultate alternativnog praćenja provedbe mjera za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini u 5 županija u kojima se provodi projekt.

Tijekom okruglog stola predstavljen je Skupni izvještaj praćenja provedbe NSUR, koji je rezultat procesa praćenja provedbe mjera Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana. Pored toga, predstavljen je i priručnik za "Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. – Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike".

Rezultate praćenja predstavili su romski suradnici iz 5 županija: Bojan Balog, predsjednik udruge "Za boljitak Roma Međimurja" iz Goričana, Franjo Horvat iz udruge Roma "Korak po Korak" iz Koprivnice, Čedo Todorović iz Udruge Roma rumunjskog porijekla "Ludari", Tamara Bošnjak, volonterka Udruge romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira i Stanoje Nikolić iz udruge Romski kulturni centar iz Siska.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici ministarstava, romske zajednice, predstavnici regionalnih vlasti, institucija, obrazovnih institucija, državnih agencija te romskih udruga.

 

- 19. lipnja / juna 2015. godine, Sisak: U okviru projekta „Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ kojeg provode Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, Institut STINE iz Splita i Udruga romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira, u Sisku je organiziran okrugli stol na temu „Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. – Sisačko-moslavačka županija“. Svrha ovog okruglog stola bila je predstaviti rezultate alternativnog praćenja provedbe mjera za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Tijekom okruglog stola predstavljen je radni materijal izvješća, koji je rezultat procesa praćenja provedbe mjera Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana. Pored toga, predstavljen je i priručnik za „Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. – Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike“.

Rezultate praćenja predstavio je Stanoje Nikolić iz udruge Romski kulturni centar iz Siska. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici romske zajednice, predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti s područja županije, institucija te udruga civilnog društva i romskih udruga.

 

- 18. lipnja / juna 2015. godine, Čakovec: U okviru projekta „Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ kojeg provode Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, Institut STINE iz Splita i Udruga romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira, u Čakovcu je organiziran okrugli stol na temu „Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. – Međimurska i Koprivničko-križevačka županija“. Svrha ovog okruglog stola bila je predstaviti rezultate alternativnog praćenja provedbe mjera za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini u Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

Tijekom okruglog stola predstavljen je radni materijal izvješća, koji je rezultat procesa praćenja provedbe mjera Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana. Pored toga, predstavljen je i priručnik za „Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. – Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike“.

Rezultate praćenja predstavili su Bojan Balog, predsjednik udruge „Za boljitak Roma Međimurja“ iz Goričana i Franjo Horvat iz udruge Roma „Korak po Korak“ iz Koprivnice. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici romske zajednice, predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti s područja dvije županije, gradskih institucija, obrazovnih institucija te romskih udruga.

 

- 03. lipnja / juna 2015. godine, Beli Manastir: U okviru projekta „Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ kojeg provode Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, Institut STINE iz Splita i Udruga romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira, organiziran je okrugli stol na temu „Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. – Osječko-baranjska županija“. Svrha ovog okruglog stola bila je predstaviti rezultate alternativnog praćenja provedbe mjera za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini u Osječko-baranjskoj županiji.

Tijekom okruglog stola predstavljen je radni materijal izvješća, koji je rezultat procesa praćenja provedbe mjera Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana. Pored toga, predstavljen je i priručnik za „Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. – Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike“. Rezultate praćenja predstavila je Tamara Bošnjak, volonterka Udruge romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici romske zajednice, predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti s područja grada Belog Manastira i Osječko-baranjske županije, gradskih institucija, obrazovnih institucija, romskih udruga te predstavnici medija.

 

- 19. svibanj/maj 2015. godine, Slavonski Brod: U okviru projekta „Projekt za zagovaranje uključivanja Roma“ kojeg provode Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, Institut STINE iz Splita i Udruga romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira, organiziran je okrugli stol „Izvještaj o provedbi alternativnog praćenja provođenja nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2020. – Brodsko-posavska županija“.

Svrha ovog okruglog stola bila je predstaviti rezultate alternativnog praćenja provedbe mjera za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini u Brodsko-posavskoj županiji.

Tijekom okruglog stola predstavljeno je izvješće koje je rezultat procesa praćenja i priručnik za „Alternativno praćenje i zagovaranje provođenja Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. – Smjernice za lokalne romske aktiviste i predstavnike“.

Podatke istraživanja predstavio je Čedo Todorović iz Udruge Roma rumunjskog porijekla „Ludari“ koji je rekao da su praćenje obavili krajem prošle godine, a izvori informacija su bile institucije, gradska uprava, obrazovne institucije, Vijeće romske nacionalne manjine, romske udruge i pripadnici romske zajednice.
Okruglom stolu su prisutvovali predstavnici institucija s područja Slavonskog Broda, gradske uprave, obrazovnih institucija, romskih udruga, udruga civilnog društva te predstavnici medija.