UČIMO ZA EUROPU

UČIMO ZA EUROPU

medijska kampanja za promociju europskih integracija u Hrvatskoj

PROJEKT FINANCIRA EUROPSKA UNIJA (PHARE 2005)

Projekt : UČIMO ZA EUROPU - medijska kampanja za europskih integracijskih procesa u Hrvatskoj

Glavni ciljevi projekta su :

  • sustavno informiranje i educiranje građana o promjenama kroz koje hrvatsko društvo mora proći na različitim područjima u procesu priključenja EU
  • osposobljavanje novinara i urednika u lokalnim medijima da promoviraju europske vrijednosti i standarde
  • razvoj uloge lokalnih medija u informiranju građana o svim relevantnim pitanjima pridruživanja Hrvatske EU

Projekt će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti :

  • edukativni seminar za novinare i urednike lokalnih radio stanica
  • 120 kontakt informativno -edukativnih radio emisija o različitim temama vezanih za proces priključenja EU uz sudjelovanje i eksperata i građana koje će biti emitirane na brojnim lokalnim stanicama u čitavoj Hrvatskoj
  • 12 informativno-edukativnih biltena s različitim sadržajima o procesima priključenja EU

U okviru ovih aktivnosti biti će obrađivane brojne teme kao što su metode informiranja građana o EU , lokalne zajednice u procesu europskih integracija , korištenje predpristupnih fondova , zaštita nacionalnih interesa i prilagodba EU standardima itd.

Generalno gledajući implementacija ovog projekta trebala bi podići nivo javne svijesti o značaju europskih integracija za hrvatsko društvo i značaju reformi koje se moraju poduzeti na tom putu te doprinijeti osiguranju podrške tim reformama.

Projekt će se realizirati tokom 2007. godine

Partneri Instituta STINE u ovom projektu su Agencija lokalne demokracije i Albert - E ( obje iz Osijeka ) , nevladine udruge s bogatim iskustvom i znanjem u implementaciji projekata čiji je cilj promocija europskih vrijednosti i standarda.

Institut STINE uz ostale svoje aktivnosti intezivno se bavi razvojem edukacije građana kroz medije posebno kada je riječ o razvoju i demokratizaciji lokalnih zajednica.

  više... (broj 01) (broj 02) (broj 03) (broj 04) (broj 05-06) (broj 07) (broj 08) (broj 09) (broj 10) (broj 11-12)